WuShu

WuShu, på kinesiska stridskonst, (eller ordagrant konsten att upphöra kampen) är samlingsnamnet för alla olika kampkonststilar som har sitt ursprung i Kina.

I Västerlandet är WuShu mer känd under namnet GongFu (eller KungFu) som egentligen betyder enbart skicklighet (Gong) som man har fått genom arbete över tid (Fu). GongFu är alltså ett felaktigt begrepp för att hänvisa till kinesiska kampkonster eftersom det kan syfta till mycket annat än just kampkonst.

SanShou och TaoLu

Sedan 1950-talet har WuShu utvecklats till en allsidig idrott som delas in i två huvudgrenar:

  • SanShou är grenen där man tränar och tävlar i sparring, med slag, spark och kast som teknik.
  • TaoLu är vad man kallar form eller rutin, det vill säga ett förutbestämt mönster av sammansatta kamptekniker. När man tävlar i TaoLu bedömer man rörelsernas kvalitet, helhetsprestationen och de svårighetsmoment som finns i tävlingsrutinen.

Lämna ett svar