DaoShu

JīChǔ DāoShù 基础刀术 / DāoShù 16 / Grund DāoShù

Namn:
JīChǔ DāoShù 基础 刀术 / DāoShù 16 / Grund DāoShù

Beskrivning:
Den här Daoshu-form är en grund rutin som innehåller två sektioner och totalt 16 rörelser.
Det är en bra bågsvärdsrutin för att träna sina grundtekniker med bågsvärdet.

ChūJí DāoShù 初级刀术 / DāoShù 32 / Elementär DāoShù

Namn:
ChūJí DāoShù 初级刀术 / DāoShù 32 / Elementär DāoShù

Beskrivning:
Den här Daoshu-form från de grupp-C TaoLu är en elementär rutin som innehåller fyra sektioner och totalt 32 rörelser.
Barn mellan 7 och 12 år kan tävla internationellt med den, och denna taolu är en utmärk bågsvärdsrutin för alla.

DaoShu compulsory I (1989) + sections

 

DaoShu compulsory III (2011) + sections slowmo

Lämna ett svar