Våra lokaler

Under Vårterminen 2022 kommer vi att hålla hus på Enskedefältets skolas gymnastiksalar enligt följande:

Tisdag:
Enskedefältets skolas gymnastiksal nedre (21×9) (Tbana Sockenplan)
Sockenvägen 370
19.00-20.30

Fredag:
Enskedefältets skolas gymnastiksal övre plan 4 (21×9) (Tbana Sockenplan)
Sockenvägen 370
18.00-19.30