Currently browsing author

Sarah Deery

Prova på – Wushu för skolor

Tidigare i år fick Wushu Stockholm bidrag från Idrottslyftet för utveckling av klubben. Vi använde det för att utbilda Matilda och Sarah som barninstruktörer under en helgkurs ”Plattformen” arrangerad av SISU Idrottsutbildarna. Nu har vi börjat samarbeta med skolor för att ge fler barn i Stockholm chansen att prova på …