DuanWei

Det nya DuanWei systemet innebär nya träningsformer från nybörjarnivå till avancerade. Dessa former ger en tydlig utvecklingstrappa inom TaoLu-träning, med tekniker som blir fler och svårare, och lägger progressivt krav på utövarens fysiska förmågor. När man ha lärt sig en av dessa former kan man sedan börja träna formen i par för att utveckla sin förståelse av teknikerna, en parträning som kommer att kräva ytterligare precision, men också samspel och synkronisering av båda utövarna.
Nedan finner du videon till formerna:

1:a DuanWei ChangQuan
slag…………………………………………………tekniskt moment i fokus av 1:a Duan

2:a DuanWei ChangQuan
slag, spark…………………………………………tekniskt moment i fokus av 2:a Duan

3:a DuanWei ChangQuan
slag, spark, grepp………………………………… tekniskt moment i fokus av 3:e Duan
Svårigheter:
FānYāo, vertikal armcirkel med horisontell överkropp
TéngKōngFēiJiǎo, framåt hoppspark
XuànFēngJiǎo, inåt hoppspark

4:e DuanWei ChangQuan
slag, spark, grepp, position……………………… tekniskt moment i fokus av 4:e Duan
Svårigheter:
TéngKōngFēiJiǎo, framåt hoppspark
XuànFēngJiǎo, inåt hoppspark

5:e DuanWei ChangQuan
slag, spark, grepp, position, brottning……………tekniskt moment i fokus av 5:e Duan
Svårigheter:
QiāngBèi, framåt kullerbytta
WūLóngJiǎoZhù, drakens upphopp
CèShuāi, sidospark
LǐYúDáTǐng, upphopp
CèShǒuFān, hjulning med händer
TéngKōngWàiBǎiLián, utåt hoppspark
QiánSǎoTuǐ, framåtsvep

6:e DuanWei ChangQuan
kombination av alla ovan……………………………tekniskt moment i fokus av 6:e Duan
Svårigheter:
HòuSǎoTuǐ, bakåtsvep
XuànZǐ, fjärilhoppspark
CèKōngFān, hjulning utan händer
XuànFēngJiǎo, inåt hoppspark