Ny videosektion för inspiration och träning!!

nq2nq1cq4cq2cq3nq3

Det finns nu en videosektion på hemsidan där vi kommer att samla alla de videor som kan användas som stöd för utveckling och forminlärning. Där kommer vi också att lägga upp regelbundet rörelsekombinationer för både nanquan och changquan, hand- och vapentekniker så att ni kan titta igen på det vi har tränat och kanske det ni har missat om ni var frånvarande på något pass.

Till videosektionen